Aanmeldingsformulier Zomerkampen 2020

Kosten

Boeken & betalen voor 1 juni 2020
  • €120,- p.p. Kleine Kamp
  • €145,- p.p. Grote Kamp
Betalen vanaf 1 juni 2020
  • €130,- p.p. Kleine Kamp
  • €155,- p.p. Grote Kamp

Aanwijzingen bij het invullen

  • Gezinskorting - Bij meerdere deelnames uit één gezin graag één keer het aanmeldingsformulier invullen. (10% gezinskorting bij deelname 3 of meer kinderen)
  • Contactgegevens - Vult u voor het telefoonnummer ouders/verzorgers één of meer telefoonnummers in waarop u in noodgevallen TIJDENS de kampweek bereikt kunt worden.
  • Ziektekostenpolis - Wij vragen u om de gegevens van uw ziektekostenpolis in te vullen, zodat we deze bij eventueel noodzakelijke medische hulp direct beschikbaar hebben tijdens de kampweek.
  • Medicijnen - Indien uw kind medicijnen gebruikt, geef dan bij de bijzonderheden de naam en dosering van deze medicijnen. Verpak voor de kampweek voldoende medicijnen in een pakketje met daarop de naam van uw kind en geef deze af bij de verantwoordelijke EHBO-er.
  • Betaling - Op het email-adres ouders/verzorgers ontvangt u een inschrijfbevestiging met daarin ook het totaalbedrag dat u dient te voldoen op de rekening van de zomerkampen: IBAN NL98 INGB 0005 1692 29 t.n.v. ‘Jeugdvakantiekampen NGK Utrecht’
  • Annulering ? Bij annulering moeten wij helaas vanaf een bepaalde periode kosten in rekening brengen. Binnen 6 weken voor het kamp annuleren: 30%, binnen 3 weken 75%, binnen een week voor het kamp of tijdens het kamp: 100%. Deze regeling is niet van toepassing bij een noodgeval onder directe familie

Vervoer

Zowel het Kleine Kamp als het Grote Kamp vraagt u zelf het vervoer te regelen. In het kampboekje dat begin juli wordt verspreid staan daarom alle namen, adressen en telefoonnummers van de deelnemers opgenomen.

Gegevens ouders/verzorgers
Mogen we u eventueel benaderen om een bijdrage aan het kamp te leveren?
 
 

middag/avond

Wij geven op voor kleine kamp (€120.00 per kind)
Nr.NaamGeboortedatumZwemdiploma's
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
Wij geven op voor grote kamp (€145.00 per kind)

Als uw kind bepaalde problematiek heeft, zijn wij daar graag van op de hoogte. Mochten wij het nodig achten dan zullen wij om meer informatie vragen. Om zo een goede inschatting te maken of Grote Kamp passend is voor uw kind.

Nr.NaamGeboortedatum
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
Accordering